#sto_svi_trebamo_znati

Dragi prijatelji, kolegice i kolege,

sretan sam i ponosan na prilici da Vas sve, u ime Organizacijskog odbora, pozovem na 11. Internistički kongres, koji će se, održati od 8. do 9. lipnja 2021. g. u virtualnom obliku, u organizaciji Hrvatskog društva za internu medicinu HLZ-a.

Na prethodnom kongresu ustanovili smo novo načelo rada, koje je ovaj put postalo i moto Kongresa (#sto_svi_trebamo_znati), jer ćemo se ponovno fokusirati na teme koje bi mogle zanimati liječnike svih internističkih i drugih bliskih specijalsnosti ali i liječnike opće medicine. Predavače ćemo ponovno birati prema stručnoj kvaliteti i prezentacijskim sposobnostima, a ne po titulama ili funkcijama. Zadržati ćemo na prošlom kongresu uvedene nove forme: debate i radionice, koje su polaznici kongresa praktički unisono ocijenili kao pozitivan pomak u programu.

Pozivamo Vas da pripremate sažetke radova koje želite prezentirati na Kongresu, s napomenom da će veći broj autora nego ranije dobiti priliku za usmeno izlaganje.


Kao i do sada, specijalizantima koji će prezentirati svoje radove, organizatir – Hrvatsko društvo za internu medicinu HLZ-a sponzorira kotizaciju za Kongres. Biti će moguće dobiti i stipendiju za smještaj, a informacije o tome biti će objavljene na stranicama Kongresa, na kojima će biti aktualne informacije o programu i sve tehničke informacije.

Nadam se da ćete nam se kao i do sada u velikom broju sa zanimanjem i entuzijazmom pridružiti na 11. Kongresu interne medicine

Prof. Ivan Gornik, dr. med.

predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa
Predsjednik HDIntMed