Registracija

 

Rana kotizacija do 15.05.2021.
Specijalisti 1.200,00 kn
Specijalizanti 1.000,00 kn

 

Kasna kotizacija od 16.05.2021.
Specijalisti 1.500,00 kn
Specijalizanti 1.200,00 kn

 

Jednodnevna kotizacija
Specijalisti – 750,00 kn
Specijalizanti – 600,00 kn

 

Kotizacija uključuje:
Nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
Kongresne materijale (konačni program, kongresna torba)
Piće dobrodošlice, ručak i pauze za kavu
Potvrdu o sudjelovanju

 

Jednodnevna kongresna kotizacija uključuje:
Nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
Kongresne materijale (konačni program, kongresna torba)
Piće dobrodošlice ili ručak i pauze za kavu ( ovisno o danu sudjelovanja)
Potvrdu o sudjelovanju

 

*Sve cijene uključuju PDV